Bolagsordning for Zaplox AB - fastställd på årsstämma 220524