Styrelsens forslag till beslut om riktad emiss ion av teckningsoptioner av serie 2021_2023