Styrelsens forslag till beslut om andring av bolagsordningen_