Styrelsens forslag till beslu t om emissionsbemyndigande