Särskild anmälningssedel för teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter i Zaplox