Anmalan och formular for forhandsrostning - Extra bolagsstamma Zaplox AB - 221124