Anmälningssedel för teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter i Zaplox