210308 - Protokoll fran extra bolagsstämma - signerat