Anmälningssedel - teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter