Anmälningssedel - teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter