When media publish news about Zaplox we may want to link to that article here, in order to tell about what others write about us.

Rapport publicerad den 20 augusti, 2019 08:00 CET.

Ny produktgeneration och ökat partnerfokus

Andra kvartalet för koncernen (2019-04-01 till 2019-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 494 (1 013) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 950 (-7 615) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,25 (-0,32) SEK.
• Likvida medel uppgick till 33 544 (21 182) KSEK vid kvartalets utgång.
• Soliditeten uppgick till 80 (75) %**

Första halvåret för koncernen (2019-01-01 till 2019-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 1 439 (1 490) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 722 (-14 728) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,45 (-0,62) SEK.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

• Zaplox signerar avtal med samtliga Pacifica Hotels i Kalifornien
Pacifica Hotels i Kalifornien, USA har signerat avtal med Zaplox. Avtalet innefattar 33 hotell med totalt 2 538 rum inom gruppen Pacifica Hotels. Den första delleveransen avser implementation av Zaplox lösning på tre hotell för tre olika varumärken, Pacifica Hotels, The Wayfarer och Kinney Hotels, med totalt 367 rum. Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar integreras med StayNTouch PMS, låssystem från dormakaba och med ALICE concierge-plattform.

Övriga händelser under andra kvartalet

• Zaplox medverkar på HITEC 2019 i Minneapolis med mobil gästresa och nya Zaplox Kiosk
I juni medverkade Zaplox på hotellbranschens största mässa, HITEC2019 i Minneapolis, USA. Zaplox lösningar presenterades, förutom i Zaplox egen monter även hos partners såsom Oracle Hospitality, dormakaba, ASSA ABLOY, SALTO, protel hotelsoftware och Maestro.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser

Övriga händelser efter periodens utgång

Schani Hotels tecknar nytt avtal och uppgraderar till Zaplox senaste generation av mobil gästresa.
Schani Hotels har tecknat ett nytt avtal med Zaplox för Hotel Schani Wien och det nya Hotel Schani Salon med totalt 159 rum. Schani Hotels, som sedan 2015 erbjudit en mobil gästresa från Zaplox med mobila nycklar till sina gäster, vidareutvecklar sin gästupplevelse och uppgraderar till Zaplox Premium för att kunna erbjuda nya efterfrågade tjänster till sina gäster. Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar integreras StayNTouch PMS och nytt låssystem från ASSA ABLOY.

• Hotel Dronningen erbjuder sina gäster in- och utcheckning med Zaplox Kiosk
Hotel Dronningen i Kristiansand, Norge med 75 rum är nu i drift med Zaplox Kiosk. Hotellet, som ägs av Team Caledonien AS, kan nu erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och ut på hotellet. Zaplox Kiosk är integrerad med VisBook AS och låssystem från ASSA ABLOY.

VD har ordet

Ny produktgeneration och ökat partnerfokus.

Under årets andra kvartal har vi fokuserat mycket på framtagningen av en mer kostnadseffektiv produktgeneration. Den nya generationen är enklare och snabbare att implementera och erbjuder fler och förbättrade funktioner. Vår grundprodukt blir nu modulbaserad vilket gör att vi i större utsträckning kan leverera utifrån kundernas individuella behov och samtidigt nå förbättrad skalbarhet för stora volymkunder. Zaplox Kiosk genomgår också en förändring och blir mer konkurrenskraftig för den europeiska och nordamerikanska marknaden. Kiosklösningen är idag mycket uppskattad av våra kunder i Norden och är ett bra första steg för en mobil gästresa för hotell som påbörjar sin digitalisering men inte ännu har BLE lås på alla dörrar. Nu adderar vi nya funktioner och integrationer, såsom betallösningar och ID-lösningar. Den nya generationen av produkter som beräknas blir helt klara under tredje kvartalet kommer även ge fördelar i vår försäljning.

Vi fortsätter vårt fokus på ökad utväxling av vår partnerstrategi för att snabbare nå större och adresserbara volymer hos hotellkunderna. Partnerstrategin innebär att vi sedan tidigare tecknat avtal med flera av de ledande låsbolagen och PMS-bolag (hotellens affärssystem) och gemensamt genomför sälj- och marknadsaktiviteter mot hotellen för att få ett bättre kundinflöde till lägre försäljningskostnad.

Detta sker genom våra partneravtal där vi med större precision och effektivitet kan kontakta de hotell som har eller håller på att installera lås för mobila nycklar. Samma sak gäller med våra partneravtal med PMS bolagen att vi kan nå de hotell som har PMS system vi redan har integrationer till. Flera av våra partners är stora och ledande på sin marknad och säljprocesserna tar längre tid än vad vi önskar men ger samtidigt, när fullt verkställt en mycket stark säljkraft mot marknaden.

I juni medverkade vi på hotellbranschens största mässa, HITEC2019 i Minneapolis, USA, där många av våra partners presenterade våra lösningar i sina montrar Oracle Hospitality, dormakaba, ASSA ABLOY, SALTO, protel hotelsoftware och Maestro. Överlag genererade HITEC och våra partnerskap flertalet värdefulla kundämnen som nu bearbetas med gemensamma säljinsatser. Idag täcker våra partnerskap med lås bolagen ca 70 % av hotellåsmarknaden globalt och med PMS bolagen ca 60 % av marknaden i USA och Europa.

Vi har signerat ett avtal med Pacifica Hotels i Kalifornien, för 33 hotell och ca 2 500 rum vilket kommer ge viktiga kundreferenser på västkusten i USA. Även en av våra existerande kunder, Hotel Schani i Wien, har valt att uppgradera till senaste versionen av Zaplox premiumlösning för sina hotell. Det är ett bevis för att våra befintliga kunder ser ett stort värde i våra lösningar och är nöjda med vår leverans.

Våra ökade satsningar på produktutveckling och intensifieringen av partnerskapen har helt enligt plan lett till ökade kostnader under kvartalet. Tillsammans med en lägre försäljning ger detta ett något sämre resultat. Detta beror bl. a. på förseningar hos partners, fördröjningar i kundimplementationer samt utdragna beslutsprocesser hos potentiella stora hotellkunder. Under första kvartalet 2019 signerade vi ett antal nya kundavtal som då innebar startavgifter, dvs engångsintäkter, och nämnda fördröjningar påverkar möjligheterna att slutföra implementationerna och få igång de löpande intäkterna.

Digitaliseringen av hotellmarknaden är i full gång men tar längre tid än beräknat, vi ser främst tre skäl. Första skälet är att hotellen behöver ha lås som möjliggör mobila nycklar. Bland flera av de största hotellkedjorna är övergången till BLE lås redan till stor del genomförd men bland övriga hotell bedömer vi att ca 25–30 % av totala hotellmarknaden bytt till BLE lås. Samtliga ledande låsföretag driver på och erbjuder idag nästan uteslutande hotellås för mobila nycklar.

Andra skälet är att hotellen behöver ett affärssystem (PMS) som är förberett för en mobil gästresa, även här går det fort framåt då en stor andel av PMS bolagen erbjuder detta till sina kunder eller är aktiva med att få det på plats inom 6–12 månader.

Tredje skälet är att hotellen till stora delar är en relativt konservativ bransch medan reseindustrin som hotell tillhör har redan gjort stora digitala framsteg. Resenären bokar idag flyg och hotell via sin mobil (idag bokas över 50% av alla hotell via mobilen). Man köper tågbiljett och bokar en Uber, samt checkar in på flyget via mobilen. Men när resenären kommer till hotellet då tar digitaliseringen slut och gästen ska stå i kö för att checka in, få en fysisk rumsnyckel, checka ut och betala.

Mobil incheckning och mobila nycklar kommer vara standard framöver. Tekniken är beprövad och finns i drift på flera av de stora globala hotellkedjorna. Hilton gruppen är ett exempel på en global kedja som redan har mer än 3 000 hotell aktiverade med en mobil gästresa. Hotellindustrin står redo att ta sig an digitaliseringen med den mobila gästresan. Nu intensifierar vi våra säljinsatser, lanserar ny produktgeneration och utökar våra partnerskap med branschens marknadsledare. Vi är rätt rustade för att möta marknadens krav och ser mycket positivt på framtiden.

Ladda ner som PDF

Popular boutique hotel in Vienna renews the contract with Zaplox to meet the increasing demand for mobile check-in and mobile keys and other mobile guest services.

Zaplox AB, a developer of mobile guest journey software for hotels and casinos, announced it has signed an agreement to install Zaplox Kiosk at Hotel Dronningen, a hotel with 75 rooms in Kristiansand, Norway. The hotel, owned by Team Caledonien AS, wants to offer its guests the option to use self-service check-in and checkout.

The agreement is a result of Zaplox’s partnership with VisBook AS, the company behind of one the leading property management system (PMS) in Scandinavia. Hotel Dronningen will use Zaplox Kiosk for self-service check-in and checkout, which has been seamlessly integrated with hotel’s booking system from VisBook and lock system from ASSA ABLOY.

With Zaplox Kiosk, Hotel Dronningen will now be able to offer guests the convenience of self-service check-in and checkout as well as the option to pay for the hotel stay. Guests no longer have to wait in line at the front desk, but can use the Zaplox kiosk to check-in and get their room key.

With less pressure on the front desk, Hotel Dronningen can use staff resources more cost-efficiently and redirect staff to more revenue-generating tasks with greater impact in guest convenience and profitability.

Zaplox’s partnership with VisBook provides over 700 hotels using VisBook access to Zaplox’s customer friendly self-service kiosk solution. The integration with VisBook enables hotels to easily add kiosk functionality and offer guests other convenient services. Hotel Dronningen is the first VisBook user to install the Zaplox kiosk solution.

“We look forward to provide guests at Hotel Dronningen a smoother guest experience. This first installation is relatively small, but through the partnership, we ill get access to all VisBook users, including 700 hotels with a total of 70,000 rooms and our shared goal is to sign up 10 percent of them,” says Magnus Friberg, CEO of Zaplox.

VisBook will be selling Zaplox services directly to its affiliated hotels with support from Zaplox.

“If 10 percent of the VisBook hotels sign up for Zaplox Kiosk, the total value will be approximately SEK 3.5 million in recurring, annual revenue. Over time, the shared goal is significantly higher than 10 percent of the VisBook’s customer base, but no guarantees or commitments on volumes, or how fast this can happen have been given”, says Magnus Friberg, CEO of Zaplox.

Hotel Dronningen

Hotel Dronningen is a budget hotel, with 75 rooms located in Kristiansand, Norway. The hotel is owned by Team Caledonia, which is part of the chain Team Hotels AS, which has six hotels and about 495 rooms in Norway. Hotel Dronningen is just steps away from the famous fish market and guests at the hotel are welcome to the restaurant at the nearby Radisson Hotel Caledonien.

VisBook

Founded in 1995, VisBook AS is a Norwegian software company best known for its online booking and administrative system used by more than 700 hotels in seven countries. VisBook develops, manages, distributes, and provides training and support for VisBook users.

Popular boutique hotel in Vienna renews the contract with Zaplox to meet the increasing demand for mobile check-in and mobile keys and other mobile guest services.

Zaplox AB, a developer of mobile guest journey software for hotels and casinos, announced it has renewed the contract with Schani Hotels, which includes Hotel Schani Wien and the new Hotel Schani Salon, both boutique hotels with a total of 159 rooms in central Vienna in Austria. Schani Hotels, which has offered Zaplox mobile guest journey with mobile keys to its guests since 2015, is continuing to invest in improvements of the guest experience by upgrading to Zaplox Premium to meet the demand for additional mobile guest services.

Zaplox Premium with mobile check-in and checkout and mobile keys has been integrated with the hotel’s new property management system StayNTouch and the new electronic lock system from ASSA ABLOY Global Solutions.

As a result of the upgrade to the new Zaplox Premium,  Schani Hotels will continue to offer guests a mobile guest journey without long check-in lines and with easier and more efficient key management. Guests can skip the lines at the front desk and go straight to their room and use their phone to unlock the door –with support for both Android and iOS phones. The upgrade to Zaplox Premium, also allows Schani Hotels to provide additional revenue-generating guest services.

“We are extremely pleased that Schani Hotels has chosen to upgrade to the latest generation of Zaplox’s mobile guest journey. Although Schani Hotels is a smaller size hotel chain, the agreement is of great importance because it clearly demonstrates that Zaplox’s services create long-lasting value for both our hotel customers and their guests,” said Magnus Friberg, CEO of Zaplox. “Schani Hotels and other Zaplox customers such as the SkiStar and Lundia Group are all companies that trust in Zaplox’s ability to create a more efficient and convenient guest experience, and the renewal of the contract with Schani Hotels shows that they continue to have confidence in Zaplox’s ability to deliver a better and more profitable guest journey.”

***

Schani Hotels
Schani Hotels is a family-owned boutique hotel with two hotels in central Vienna. Hotel Schani Wien has 135 rooms and was opened by the Komarek family in 2015. Hotel Schani Wien is a charming and innovative hotel, which was the very first hotel to offer a selection of individual rooms, mobile keys, quick check-in, and integrated collaboration space in the hotel lobby. Located right at the Vienna Central Station, this hotel is a perfect starting point for both business and leisure travelers. The newly opened Hotel Schani Salon features 24 rooms and is located just in the center, off Mariahilfer Strasse. It reinterprets the classic Jugendstil and is one of the most extraordinary, history-filled hotels in Vienna. The hotel owner, Benedikt Komarek works closely with the Frauenhofer IAO Institute and continues the family’s successful hotel tradition with new trendsetting projects and ideas. hotelschani.com

190806_Schani Hotels Signs New Contract and Upgrades to Zaplox mobile Guest Journey

Med Zaplox Kiosk kan Hotel Dronningen erbjuda sina gäster självbetjäning vid in- och utcheckning samt för betalning av vistelsen. Hotellets gäster slipper nu köa till incheckningsdisken för att få sin hotellrumsnyckel vid ankomst och kan istället gå direkt till en kiosk för att checka in, få sin rumsnyckel och därefter gå direkt till sitt hotellrum. När Zaplox Kiosk hjälper gästerna att checka in kan Hotel Dronningen utnyttja sina personalresurser mer kostnadseffektivt och lägga tiden på att erbjuda intäktgivande tjänster som ökar gästernas bekvämlighet och hotellets lönsamhet.

Zaplox partnerskap med VisBook, ett PMS* företag med säte i Norge med ca 700 hotellkunder och ca 70 000 hotellrum i sju länder, skapar goda förutsättningar för hotell som använder VisBook PMS, exempelvis kommer Hotel Dronningen att erbjuda en modern, gästvänlig och kostnadseffektiv kiosk för in- och utcheckning. Zaplox integration med VisBook hjälper hotellen att enkelt ansluta ny funktionalitet och därmed nya tjänster till sina gäster. 

”Vi ser med glädje fram emot att ge Hotel Dronningens gäster en smidigare och bättre gästupplevelse. Detta första hotell är i sig en liten affär men den sker via vårt partnerskap med VisBook. Zaplox och VisBook gemensamma första delmålsättning är att teckna avtal med minst 10% av VisBooks totala kundbas på 70 000 rum. Partnerskapet bygger på att VisBook säljer Zaplox tjänster direkt till deras anslutna hotell med inledande hjälp från Zaplox. Vid avtal tecknat med 10% av de 70 000 hotellrummen så skulle Zaplox erhålla ca 3,5 MSEK i årliga löpande intäkter. Över tid är våra gemensamma målsättningar betydligt mer än 10% av VisBook kundbas. Inga garantier eller utfästelser om volymer eller hur snabbt detta kan ske har dock givits.”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Om Hotel Dronningen
Hotel Dronningen är ett budgethotell, med 75 rum lokaliserat in Kristiansand. Hotellet ägs av Team Caledonien som ingår i kedjan Team Hotels AS, med 6 hotell och ca 495 rum i Norge. Hotel Dronningen ligger bara ett stenkast från den berömda fiskmarknaden och gäster på hotellet välkomnas till restaurangen på det närliggande Radisson Hotel Caledonien.

*PMS – Property Management System, affärssystem för hotell

Ladda ner som PDF

När nu Schani Hotels väljer att uppgradera sin mobila gästresa till senaste generationen av Zaplox Premium, kan de fortsatt erbjuda sina gäster en mobil gästresa utan köer för in- och utcheckning, med en enklare och effektivare nyckelhantering. Gästerna kan gå direkt till sina rum, utan att behöva stå i incheckningskön, och enkelt låsa upp dörren med sin mobiltelefon genom ett knapptryck i appen, som fungerar både med Android och iOS telefoner.

Uppgraderingen ger även nya möjligheter för Schani Hotels att tillhandahålla utökade intäktsgenererande tjänster till sina gäster.

”Vi är extra glada att Schani Hotels väljer att uppgradera till senaste generationen av Zaplox mobila gästresa. Även om affären är av mindre karaktär så har den stor principiell betydelse, då den tydligt signalerar att Zaplox tjänster skapar ett varaktigt värde och behov för våra kunder och deras gäster. Schani Hotels är, tillsammans med kunder som exempelvis SkiStar och Lundia Gruppen, en av våra befintliga kunder som givit Zaplox förtroendet att vara deras partner för en effektivare och bättre gästupplevelse. Med det nya avtalet får Zaplox även här förnyat förtroende att ge Schanis gäster en förbättrad och lönsam gästresa, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Om Schani Hotels
Det familjedrivna varumärket Schani Hotels omfattar två hotell i centrala Wien. Hotel Schani Wien, med 135 rum, var Komarek-familjens första Schani-hotell och öppnade april 2015. Hotel Schani Wien är ett charmigt och innovativt hotell som var det allra första hotell som erbjöd ett urval av individuella rum, mobila nycklar, snabb-incheckning och integrerat samarbetsutrymme i hotellets lobby. Dess placering vid centralstationen i Wien gör hotellet till perfekt utgångspunkt för både affärs- och fritidsresenärer. Hotel Schani Salon, med 24 rum ligger precis vid Mariahilfer Strasse och representerar salongskulturen i Wien. Hotellägaren Benedikt Komarek har ett nära samarbete med Frauenhofer IAO Institute och fortsätter familjens framgångsrika hotelltradition med sina egna trendsättande projekt och nya idéer. hotelschani.com

Ladda ner som PDF

Zaplox to demonstrate self-service kiosk, complementing mobile key offering with an impact on guest satisfaction and operational efficiency.

MINNEAPOLIS, USA — June 17, 2019 — Zaplox AB, a developer of the mobile guest journey for hotels and casinos, announced it will demonstrate its suite of mobile guest journey solutions at booth 3215 during HITEC 2019 in Minneapolis, June 17-20. The solutions include Zaplox Premium mobile app, that enables guests to use their smartphone to check-in and unlock the door to their hotel room. In addition, guests can use the mobile app to do reservations, review their folio, pay, book the next stay, and more.  Zaplox software development kit, SDK offers a cost-efficient way for hotels to add Zaplox functionality with a mobile guest journey to their existing hotel app.

The mobile app and SDK is complemented by Zaplox Kiosk, which enables guests to skip the lines and check in and print their own key cards – with 24 hours availability. The kiosk’s custom-branded interface enables hotels to create a cohesive brand experience and because the kiosk runs on any tablet-based device, hotels can select the hardware that best matches the interior and space limitations.

“More and more guests prefer using self-service solutions and their own phone to access information and services,” says Magnus Friberg, CEO at Zaplox. “Our mobile app, SDK and kiosk solution are 3 ways to streamline the check-in experience and create a better customer experience.”

Zaplox Kiosk, Zaplox SDK and Zaplox Premium offer seamless integration with the leading property management systems such as Oracle OPERA, protel hotelsoftware, Agilisys, Maestro PMS and StayNtouch and integrations with market leading lock providers such as ASSA ABLOY Global Solutions, dormakaba, and Salto Systems.

The solutions will be demonstrated by several of Zaplox partners at HITEC, including dormakaba (#1308), Maestro (#1614), and protel (#2746).

 

About Zaplox

The Zaplox hospitality platform delivers the conveniences of a mobile guest journey with mobile check-in/checkout, mobile key services, and direct guest communication. The mobile guest journey platform includes a software development kit (SDK) that enables hotels to add Zaplox functionality to their existing hotel app, and the Zaplox mobile app is a smart and cost-efficient way for hotels to launch their own custom-branded app. In addition, Zaplox offers a kiosk solution for self-service that helps deliver a frictionless guest journey. The Zaplox solutions streamline the front desk operation while improving guest satisfaction. Zaplox was founded in 2011 and operates globally. Zaplox is listed on NASDAQ Stockholm First North. For more information, visit zaplox.com.

For more information, please contact:

Magnus Friberg, CEO, Zaplox
Tel:    +46 706 580 760
email: magnus.friberg@zaplox.com

 

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

• Zaplox signerar avtal med samtliga Guldsmeden Hotels

Zaplox tecknar avtal med Guldsmeden Hotels. Avtalet omfattar Guldsmeden Hotels samtliga 12 hotell i flera länder och totalt 977 rum. I en första fas skall installation göras på 6 hotell med totalt 753 rum, där Zaplox SDK-lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar ska integreras med Guldsmeden Hotels egen app samt med Picasso PMS och låssystem från ASSA ABLOY.

Väsentliga händelser efter perioden utgång

Zaplox signerar avtal med samtliga Pacifica Hotels i Kalifornien

Zaplox AB signerade ett avtal med Pacifica Hotels i Kalifornien, USA. Avtalet innefattar 33 hotell med totalt 2 538 rum inom gruppen Pacifica Hotels. Den första delleveransen avser implementation av Zaplox lösning på tre hotell för tre olika varumärken, Pacifica Hotels, The Wayfarer och Kinney Hotels, med totalt 367 rum. Det är Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar som ska integreras med StayNTouch PMS, låssystem från dormakaba och med ALICE conciergeplattform.

Övriga händelser under första kvartalet

• Zaplox utökar samarbetet och levererar till samtliga CABINN Hotels

Zaplox tecknar ett nytt avtal gällande leverans av Zaplox Kiosk till danska CABINN Hotels. Hotellkedjan väljer Zaplox kiosk-lösning för att kunna erbjuda sina gäster en snabbare och enklare incheckning där gästen själv kan skapa ett nyckelkort till hotellrummet. Avtalet omfattar samtliga befintliga och nya hotell på totalt 3 788 rum. Zaplox Kiosk integreras med Oracle Opera PMS och ASSA ABLOY låssystem.

• Team Hotels väljer Zaplox KIosk till Hotel Dronningen i Kristiansand

Team Hotels i Oslo har tecknat avtal för Zaplox Kiosk till Hotel Dronningen, ett budgethotell med 75 rum i centrala Kristiansand. Team Hotels, med 5 hotell och semesterboende i Norge vill erbjuda sina gäster in- och utcheckning med möjligheten att ställa ut sitt egen nyckelkort via en kiosklösning. Första hotell ut är Hotel Dronningen där Zaplox Kiosk integreras med Visbook PMS och ASSA ABLOY låssystem.

Zaplox inbjuds av partners att presentera den mobila gästresan i årliga kundevenemang

Zaplox medverkar på Agilysys Inspire Conference i Las Vegas, USA och Oracle Hospitality Connect i Lissabon, Portugal för att introducera den mobila gästresan till deras kunder.

Ladda ner som PDF

Avtalet gäller för 33 Pacifica Hotell med 2 538 rum, lokaliserade i Kalifornien, Florida och Hawaii. De hotell som startar med att installera Zaplox mobila gästresa är Jamaica Bay Inn (Pacifica Hotels), Downtown LA (The Wayfarer) och San Luis Obispo (Kinney Hotels), med totalt 367 rum.

Avtalet innebär en initial uppstartsintäkt på 30 000 USD, som intäktsförs under andra kvartalet 2019. Därefter innebär avtalet volymbaserade intäkter i form av konfigurationsavgifter per hotell samt löpande abonnemangsavgifter per antal dörrar som aktiverats med Zaplox lösning i takt med att den rullas ut inom kedjans hotellbestånd, vilket sannolikt sker under andra halvåret av 2019 och under 2020.  

Zaplox kan idag inte med säkerhet prognosticera exakt värde och tidpunkt för de volymbaserade intäkterna. Det finns inga garanterade volymer eller specificerad utrullningsplan. Om Zaplox lösning aktiveras på samtliga hotell och rum som ingår i avtalet och förblir i full drift i sju år, som är ett hotell lås normala driftstid, skulle det innebära totala volymbaserade intäkter på ca 5 MSEK. Inga garantier eller utfästelser har dock getts avseende detta.

Zaplox lösning för mobil in- och utcheckning tillsammans med mobila nycklar ger Pacifica Hotels möjlighet att erbjuda sina gäster en mobil gästresa utan köer för in- och utcheckning, med en enklare och effektivare nyckelhantering då den blir helt digital. Gästerna kommer att kunna gå direkt till sitt rum, utan att behöva stå i incheckningskön, och enkelt låsa upp dörren med sin mobiltelefon genom ett knapptryck i appen, som fungerar på både Android och iOS. Med mobil in- och utcheckning får personalen också utrymme att tillhandahålla olika intäktsgivande service till sina gäster

”Det är mycket glädjande att ännu en amerikansk hotellkedja väljer vår mobila gästresa för att ge sina gäster en helt ny gästupplevelse. Fördelarna med en smidig och effektiv mobil gästresa är flera men framförallt skapar den ökad kundnytta på en konkurrensutsatt hotellmarknad. Avtalet är också ett bevis på vårt framgångsrika partnersamarbete med ALICE och dormakaba”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Om Pacifica Hotels

Pacifica Hotels bildades 1993 för att konsolidera hotellverksamheten i Invest West Financial Corporation, som förvärvar, utvecklar och driver hotellfastigheter och andra kommersiella fastigheter. Idag är Pacifica Hotels den största ägaren och operatören av boutiquehotell på Stillahavskusten, med oberoende hotell och fastigheter i Kalifornien i städer från San Diego till San Francisco, liksom Hawaii och Florida. www.pacificahotels.com.

Ladda ner som PDF

Zaplox AB (“Zaplox”), a developer of mobile guest-engagement solutions for hotels and casinos, announced that the company has signed an agreement with Guldsmeden Hotels. The agreement includes Guldsmeden’s 12 hotels, which together comprise a total of 977 rooms in several countries. In the first phase, the Zaplox solution will be installed at six hotels, with a total of 753 rooms. Guldsmeden Hotels will use the Zaplox SDK to add mobile check-in and checkout, with mobile keys to the hotel’s mobile guest app. The solution will be fully integrated with Oracle Opera PMS and ASSA ABLOY Global Solutions locks.

The agreement includes all of Guldsmeden’s 12 hotels, and in the initial phase Zaplox will be deployed at six hotels, a total of 753 rooms; these include Axel Guldsmeden, Copenhagen (212 rooms); Babette Guldsmeden, Copenhagen (98 rooms); Manon les Suites, Copenhagen (87 rooms); Eyja Guldsmeden, Reykjavik (65 rooms); Lulu Guldsmeden, Berlin (81 rooms); and Bryggen Guldsmeden, Copenhagen (210 rooms), which is scheduled to open in mid-2019.

The Zaplox solution will enable Guldsmeden Hotels to offer guests a completely mobile guest journey, with mobile check-in and checkout and mobile keys that enable a guest to unlock the room door with his or her phone. Guests will be able to skip the lines at the front desk and go straight to their rooms. Digital keys allow the hotel to save money spent on plastic key cards and to benefit from more efficient handling of room keys, leaving more time for hotel staff to spend on revenue-generating guest services.

Magnus Friberg, CEO of Zaplox, says: “Our agreement with Guldsmeden validates that the Zaplox mobile guest journey is an ideal fit for small and medium-sized boutique hotels with a focus on sustainability. It is particularly gratifying that Guldsmeden so quickly realized the benefits of a mobile guest journey and signed an agreement that includes the deployment of Zaplox at all its hotels. Zaplox SDK makes it possible for Guldsmeden Hotels to add new services, such as mobile check-in and checkout and mobile keys, and keep their current mobile app. The agreement with Guldsmeden Hotels is linked to Zaplox’s successful partnership with AK Techotel, which is the company behind Picasso PMS, and we look forward to delivering a modern guest experience to Guldsmeden Hotels.”

The contract with Guldsmeden Hotels includes approximately SEK 170,000 ($17,705) of nonrecurring revenue for the first six hotels in the first quarter of 2019 and approximately SEK 340,000 ($35,484) in nonrecurring revenue when the six remaining hotels start the installation of the system.

It is currently hard to predict when all 977 doors will be up and running, and there is no guaranteed volume or specified duration in the agreement. If the system remains active for at least seven years, which is the normal lifetime of the locks, it would translate into monthly revenue totaling approximately 3 million kronor ($313,095). However, no guarantees or commitments have been made regarding this.

About Guldsmeden Hotels: Guldsmeden Hotels was established in 1999 and consists of 12 sustainable boutique hotels in Copenhagen, Aarhus, Oslo, Reykjavik, Berlin, Bali and Menton. The Guldsmeden Hotels concept has been organically developed over the past 18 years, and today the hotel chain is strongly linked to sustainability and design, with the goal of providing guests a wonderful stay with as little negative environmental impact as possible. For more information, please visit http://www.guldsmedenhotels.com.